ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย"ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ปีที่ ๔ ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน