พิธีเปิดโครงการ ค่ายอาสาสิรินธรตรัง โดย นพ.อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ