นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมรับลงทะเบียนในงานมหกรรมการประกวดพระเครื่องเมืองตรังจัดโดยคนรักพระเครื่องเมืองตรัง