กิจกรรม​การ​ประกวด​นิทรรศการเนื่องในกิจกรรมวัน​มหิดล​ประจำปี​ ๒๕๖๒