โครงการพระเมตตาสมเด็จย่าและทีมงานในโอกาสมาติดตามเยี่ยมเยียน และให้โอวาทแก่ นางสาวสุภาพ ชอบเดินดง นักเรียนทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า รุ่นที่ ๑๕