ให้ความรู้ในโครงการ มาตรการป้องกันเด็กจมน้ำ และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน