วางพวงมาลาสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย