ต้อนรับท่านขจรศักดิ์ เจริญโสภา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง