ซ่อมแซมบำรุงรักษาท่อส่งน้ำบริเวณสี่แยกสะพานท่าแก้มดำ โดยให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยได้ใช้น้ำที่สะอาดและปลอดภัย