ประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้"ประเด็นการรับมือด้านสุขภาวะกับฝุ่น PM 2.5"