คณาจารย์และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าพบอาจารย์อดิศักดิ์ ศรีละออง รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เพื่อเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒