ออกเรือศึกษาวิถีชาวบ้านชาวเกาะมุกด์ไปเก็บอวนลอย หน้า Riviera Resort และลอบหมึก บริเวณเกาะไหง วันที่ 27 เมษายน 2557