พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒