โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีชักพระ ประจำปี ๒๕๖๒โดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี