นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มาขอคำปรึกษาด้านการแพทย์แผนไทยและสอนทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อทำรายงานรายวิชาสปาเพื่อสุขภาพ