พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ