ประชุมและพัฒนาวิชาการผู้บริหารในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 4/2557 ห้องประชุม 4703 สถาบันพระบรมราชชนก วันที่ 29 เมษายน 2557