กิจกรรม BIG CLEANING DAY ทำความสะอาดหอพักนักศึกษาให้สะอาด ปลอดภัยเหมาะแก่การพักผ่อนสำหรับนักศึกษา