การสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทักษะการขับรถ) และสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)