พิธีจำเริญอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี แด่พระครูอดุลคุณาธาร (พ่อท่านหวน ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดนิคมประทีป (วัดโคกหล่อ) ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคใต้