ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอกันตัง (กบอ.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ โดยมี​นายพรเทพ​ เพชรน้อย ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ​รักษาราชการแทนนายอำเภอกันตัง​ เป็นประธานการประชุม