พิธีเปิดการประชุมวิชาการ 16 th International conference and workshop in dermatology and dermatosurgery 12th-13th November 2019