การสำรวจพรรรณไม้ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน