ประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions : Synergy and Reform for Better Health (IHSEP2019) in Celebration of the Royal Coron