ร่วมพิธีรดน้ำศพ นางจริยา ปัญญโชติกุล (พรหมนวล) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สาธารณสุข อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส