ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานวิชาการ ในมหกรรมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓