ร่วมงาน"เย็นศิระ เพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม" วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ และร่วมมอบพัดลมตั้งพื้น แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง