มอบกระเช้าผลไม้พร้อมทั้งให้กำลังใจ ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เนื่องด้วยดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ มีอาการป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล