ร่วมวางพวงหรีด คุณแม่เกยูร หลีกภัย ซึ่งเป็นคุณอาของ ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่านกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และท่านระลึก หลีกภัย