กิจกรรม "ตรังร่วมใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน