ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าเยี่ยมชมร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก