พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคฯเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดตรัง