ตัวแทนจากสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูถัมภ์ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ