ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) วุฒิ ปวส.

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

อัตราว่าง 1 อัตรา

ค่าจ้างวุฒิ ปวส. 10,200 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556

ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 8 เดือน 25 วัน (ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมตามลิ้งค์เอกสาร