กิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนตำบลควนธานีปลอดภัย ขับเคลื่อนด่านชุมชน สู่ มาตรการชุมชนปลอดภัย