ร่วมมอบกระเช้าและขอพรปีใหม่จาก ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่