อาจารย์สุนทร ปราบเขต ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และครอบครัว มอบกระเช้าและขอพรปีใหม่ จากผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ