ร่วมมอบกระเช้าและขอพรปีใหม่ จากท่านกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และผู้มีอุปการคุณกับวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่