พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทย