สำรวจสถานที่ที่จะใช้ในการจัดโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพพัฒนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม Smart Brain and Health ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ "ดุหยงเกมส์"