ร่วมพิธีอัญเชิญพวงมาลาหลวง ไปวางหน้าหีบศพ นางจริยา ปัญญโชติกุล (พรหมนวล) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สาธารณสุข อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ณ วัดโคกเนียน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง