เข้าพบนายแพทย์สินชัย รองเดช นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เพื่อขอพรปีใหม่ และมอบกระเช้าไข่ จากผลผลิตโครงการ ทำเล่นๆให้เป็นงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี