เข้าพบนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เพื่อขอพรปีใหม่ และมอบกระเช้าไข่ จากผลผลิตโครงการทำเล่นๆให้เป็นงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี