เข้าพบท่านเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง เพื่อมอบของขวัญของรางวัล เพื่อสนับสนุนกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓