เข้าพบท่านไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อขอพรปีใหม่และมอบกระเช้าไข่ จากผลผลิตโครงการทำเล่นๆให้เป็นงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี