เข้าพบท่านธีระศักดิ์ มักคุ้น นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เพื่อขอพรปีใหม่และมอบกระเช้าไข่จากผลผลิตโครงการทำเล่นๆให้เป็นงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี