เข้าพบนายสมพร กาญจนวนิชกุล ปศุสัตว์อำเภอกันตัง เพื่อขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการควบคุมประชากรของสุนัขและแมว ภายในเขตวิทยาลัย