ตัวแทนจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited) สาขาตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อมอบของที่ระลึกและอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๓