ตัวแทนจากโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อมอบกระเช้าของที่ระลึกและอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๓