ตัวแทนจากบริษัท ด๊อกเตอร์พีซี 2004 จำกัด เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญเพื่อมอบกระเช้าของที่ระลึกและอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๓